Mijn naam is Elsbeth de Jonge 

Oorspronkelijk ben ik opgeleid als verpleegkundige en anesthesiemedewerker. Naast het leveren van directe patiëntenzorg bestond een deel van mijn werkzaamheden uit het opleiden van jonge professionals. Dat vond ik zo leuk en interessant dat ik me steeds meer ben gaan richten op het ontwikkelen van mens en organisatie in de sector Zorg en Welzijn. Eerst als praktijkopleider in een ziekenhuis en vervolgens als opleidingsmanager bij een commerciële onderwijsinstelling. Mede door deze werkervaring ontwikkelde ik me tot allround manager en projectleider.

 

Nu richt ik mij op de ontwikkeling van zorgorganisaties en haar medewerkers. Mijn kracht ligt op het snijvlak van zorg en onderwijs, bij het verbinden van mensen, het stroomlijnen van processen om daarmee organisaties in beweging te brengen.

 

Het beste kom ik tot mijn recht in een organisatie waar focus ligt op verbeteren van kwaliteit van zorg en de ontwikkeling van medewerkers en teams. Rode draad in mijn loopbaan is het vraagstuk: hoe kunnen we de best mogelijke kwaliteit van zorg leveren en wat is er nodig om dat te bereiken.

 

Mijn kennis en ervaring deel ik graag via Lobstick Begeleiding & Advies.

Elsbeth de Jonge
De naam Lobstick 

Met de naam Lobstick maak ik een verwijzing naar lobsticks, die door de inheemse bewoners van Canada al eeuwen lang worden gebruikt om hun weg te vinden. Een lobstick is een hoge naaldboom die wordt gevormd tot wegwijzer. Door minder belangrijke takken te verwijderen en strategisch geplaatste takken te behouden, ontstaat een karakteristiek merkteken dat van grote afstand herkenbaar is.